Kontakt

AGM AUDYT SP. Z O.O.

adres: UL. UNRUGA 8
25-228 KIELCE

e-mail: biuro@expertfk.pl,
Tel. 41 344-53-37 , 512 147 689

NIP 9591959324 REGON 360401088
wpis do KRS pod nr 0000534421

wpisa na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3988

AGM AUDYT SP. Z O.O.,
adres: UL. UNRUGA 8, 
25-228 KIELCE,

email: biuro@expertfk.pl, 
tel: 413445337,
tel: 512147689.

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Copyrights
AGM Audyt