O nas

   AGM AUDYT SP Z.O.O. jest niezależną firmą audytorsko – doradczą, kierowaną przez Biegłego Rewidenta Annę Garbacz, ACCA świadczącą szeroki wachlarz profesjonalnych usług związanych z badaniem sprawozdań finansowych i przekształceniami.

Posiadamy wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3988 i ubezpieczenie OC.

Wysoką jakość świadczonych usług pragniemy zapewnić między innymi dzięki zaangażowaniu osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.

Długoletnie doświadczenie właściciela oraz indywidualne i partnerskie podejście do potrzeb klientów jest gwarancją wysokiej jakości wykonywanych przez nas usług oraz terminowego i sprawnego wykonania powierzonych nam zadań.

Audyt będzie przeprowadzany przez zespół kierowany osobiście przez właściciela

fota

– Anna Garbacz – Biegły Rewident  nr rej. 10248, ACCA

  • kwalifikacje ACCA,
  • wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uzyskany w 2004r.,
  • licencja doradcy restrukturyzacyjnego,
  • kwalifikacje specjalisty z zakresu wyceny przedsiębiorstw
  • dyplom Magistra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego,
  • wiedza i wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych,
  • gruntowna wiedza z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości poparta 18-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z księgowością, finansami i zarządzaniem przedsiębiorstwem, uzyskane w spółkach giełdowych Echo Investment S.A. i Neuca S.A. oraz w Izbie Skarbowej w Kielcach.

AGM AUDYT SP. Z O.O.,
adres: UL. UNRUGA 8, 
25-228 KIELCE,

email: biuro@expertfk.pl, 
tel: 413445337,
tel: 512147689.

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Copyrights
AGM Audyt