Oferta

Zakres oferowanych usług:

 • Badanie sprawozdań finansowych (rocznych jednostkowych i skonsolidowanych),
 • Badanie planów przekształcenia,
 • Badanie wyceny aktywów i pasywów bilansu dla potrzeb przekształcenia,
 • Przekształcenia – pełne wsparcie doradcze,
 • Aporty
 • Wycena przedsiębiorstw

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Firma Audytorska AGM AUDYT SP. Z O.O. działa w oparciu o wiedzę i kompetencje, stosując:

 • przepisy i standardy odnoszące się do badań sprawozdań finansowych,
 • wewnętrzne procedury kontroli jakości,
 • zasady etyki zawodowej uchwalonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 • Misją naszej firmy jest świadczenie usług o najwyższym standardzie i tworzenie wartości dodanej dla naszego klienta.
 • Naszą dewizą jest profesjonalne, indywidualne i kompleksowe podejście do potrzeb klienta.

Wykonujemy naszą pracę w poczuciu odpowiedzialności i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, wiedzą fachową, profesjonalnie, rzetelnie, z najwyższą starannością oraz stosownie do przepisów prawa. Kierujemy się zasadami etyki zawodowej, a w szczególności obiektywizmem, niezależnością zawodową oraz zachowujemy w poufności wszelkie informacje o naszych klientach.

Deklarujemy gotowość komunikacji z audytorem wewnętrznym w języku angielskim.

AGM AUDYT SP. Z O.O.,
adres: UL. UNRUGA 8, 
25-228 KIELCE,

email: biuro@expertfk.pl, 
tel: 413445337,
tel: 512147689.

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Copyrights
AGM Audyt